קטעי וידאו מסדנאות הזמריה

אנו שמחים להזמינכם לצפות בקטעי וידאו מקונצרטים הסיום של סדנאות הזמריה:
סדנה 1
Afro-American Spiritual & Gospel Music
Conductor: Anton Armstrong, USA

סדנה 2
Romantic Music
Conductor: Timothy Brown, UK

סדנה 3
Songs of all Nations
Conductor: Michael Gohl, Switzerland

סדנה 4
Jewish & Israeli Music
Conductor: Aharon Harlap, Israel
Ethnic, prayer & folk songs from the varied traditions of Israel

סדנה 5
W.A. Mozart: Mass in C Minor K.427
Conductor: Volker Hempfling, Germany

סדנה 6
Rhythms from the Balkans to Jazz – Workshop for Equal Voices
Conductor: Theodora Pavlovitch, Bulgaria

סדנה 7
Ludwig v. Beethoven – Mass in C Major, op. 86
Conductor: Stanley Sperber, Israel